Tel: 060-61 01 22
HEM | Produkter | Tjänster | Bildgalleri | Om oss | Kontakt

Brandlarm - Skillnaden mellan trygghet och katastrof kan vara hårfin

Brandlarm - Skillnaden mellan trygghet och katastrof kan vara hårfin

En genomtänkt brandskyddsstrategi kan vara just den enkla skillnaden. Allt handlar om smart planering och säkerhetstänkande.

Brandlarm - En viktig del av brandskyddet
En tidig upptäckt av brand är en förutsättning för att hinna utrymma och för att kunna påbörja brandsläckning eller vidta andra åtgärder för att begränsa brandens konsekvenser. Därför utgör det automatiska brandlarmet en viktig del i brandskyddet.

Dafo ställer extremt höga krav på säkerheten. Våra effektiva och moderna brandlarm varnar för rök i ett mycket tidigt skede. Det ger möjlighet till en snabb och säker släckinsats och skyddar på så sätt liv och egendom.

För en bostad är en brandvarnare den absolut viktigaste brandskyddsutrustningen.

© Copyright 2015
Sundsvalls Brand & Maskinteknik AB

Besöks- och leveransadress:
Bensinvägen 4, 852 29 Sundsvall

Postadress:
Box 747, 851 21 Sundsvall

T: 060-61 01 22
F: 060-61 01 23
E: info@sundsvallsbrand.se