Tel: 060-61 01 22
HEM | Produkter | Tjänster | Bildgalleri | Om oss | Kontakt

Fyllningsmaskiner och serviceverktyg

Fyllningsmaskiner och serviceverktyg

Pulversläckare ska laddas om och funktionskontrolleras vart tionde år. Det innebär en omfattande och dammig hantering av pulver. Det sker enklast med en pulverfyllningsmaskin.

Maskinerna används både för att tömma och fylla släckare. Med speciella tillbehör kan de även användas för större pulveraggregat.

Även kolsyresläckare ska provtryckas och laddas om vart tionde år. De är också vanliga för övning och utbildning. För fyllning av kolsyresläckare krävs en pump som kan pumpa upp till 100 bar.

Fler maskintyper och tillbehör finns.
Ring oss för förfrågan.

© Copyright 2015
Sundsvalls Brand & Maskinteknik AB

Besöks- och leveransadress:
Bensinvägen 4, 852 29 Sundsvall

Postadress:
Box 747, 851 21 Sundsvall

T: 060-61 01 22
F: 060-61 01 23
E: info@sundsvallsbrand.se