Tel: 060-61 01 22
HEM | Produkter | Tjänster | Bildgalleri | Om oss | Kontakt

Övnings- & utbildningsmateriel

För att genomföra realistiska övningar krävs bra övningsutrustning.

Brandgivare med gasol
Gasoldrivna brandgivare finns i olika storlekar och med tillbehör som simulerar olika bränder. Fjärrstyrning av gasoltillförseln gör övningarna mer säkra för deltagarna och enklare att genomföra för övningsledaren. I och med att gasol har ersatt bensin vid övningen innebär det mindre rökutveckling och ingen spillbränsle att ta hand om efter övningen. Miljöpåverkan minimeras.

Dockor för övning av brand i kläder
Brand i kläder och släckning med brandfilt övas med speciella dockor i brandhärdigt material.

Utrymningsövning i simulerad brandrök
Rökmaskiner kan användas för att rökfylla lokaler och utrymningsvägar och på så vis erhålla mer realistiska utrymningsövningar.

© Copyright 2015
Sundsvalls Brand & Maskinteknik AB

Besöks- och leveransadress:
Bensinvägen 4, 852 29 Sundsvall

Postadress:
Box 747, 851 21 Sundsvall

T: 060-61 01 22
F: 060-61 01 23
E: info@sundsvallsbrand.se