Sundsvalls Brand- & Maskinteknik AB

Släck din oro med hjälp av oss. Vi hjälper dig med allt inom brandteknik.

Vi är ett säkerhetsföretag med affärsidé att förebygga brand och personskador. Det gör vi genom att leverera ett komplett sortiment produkter för ett effektivt brandskydd.

Munstycket på en brandslang

Miljöpolicy & mål

Mål och, vid behov, även policy utvärderas och revideras årligen.

Brand & Maskintekniks övergripande policy är verksamheten ska bedrivas utifrån ett kretsloppsperspektiv för att hushålla med naturens resurser.

Följ oss och se våra projekt

Vi är aktiva på instagram och du kan där se våra tidigare projekt samt följa vår vardag @sundsvallsbrandmaskinteknikab

  Ring oss