Sundsvalls Brand- & Maskinteknik AB

Släck din oro med hjälp av oss. Vi hjälper dig med allt inom brandteknik.

Vi är ett säkerhetsföretag med affärsidé att förebygga brand och personskador. Det gör vi genom att leverera ett komplett sortiment produkter för ett effektivt brandskydd.

Förstahjälpen-kit med diverse olika tillbehör.

Våra produkter

Vi ser till att du är förberedd

Olyckor inträffar plötsligt och oförutsett. När olyckan är ett faktum är det viktigt att första hjälpen-utrustning finns inom räckhåll.

Vi har ett brett sortiment högklassig utrustning från de ledande tillverkarna; första hjälpen-tavlor och -lådor, defibrillatorer, ögonsköljutrustning, brännskadekompresser och ett flertal olika kuddar och väskor för olika användningsområden.

Våra servicetekniker kan kontrollera och komplettera utrustningen i samband med årligt underhåll av brandredskapen.

  Ring oss