Sundsvalls Brand- & Maskinteknik AB

Släck din oro med hjälp av oss. Vi hjälper dig med allt inom brandteknik.

Vi är ett säkerhetsföretag med affärsidé att förebygga brand och personskador. Det gör vi genom att leverera ett komplett sortiment produkter för ett effektivt brandskydd.

Brandbil i bakgrunden med flera brandmän runtomkring medan det brinner i förgrunden.

Brand- och räddnings­material

Ett brett produktsortiment av brandskydds- och räddningsmaterial

Brand och Maskin är med sin långa branscherfarenhet en trygghet för dig som kund. Vi har en ledande marknadsposition med ett brett produktsortiment av brandskydds- och räddningsmateriel, innehållande både importerade och egentillverkade produkter.

Vi samarbetar med flera internationella tillverkare som t.ex. AWG, Vetter, TFT och Ziegler och kan tack vare stora inköpsvolymer och direktkontakter utan mellanhänder erbjuda konkurrenskraftiga priser och snabba leveranser. Våra många internationella kontakter ger oss tillgång till och kännedom om produkter och metoder som används runt om i världen.

Vår egentillverkning inom produktområdet inkluderar bl.a pumpar, PPV-fläktar, dimspikar och slanglådor.

Via Dafo Fomtec AB med fabrik i Helsingborg har vi också egen skumtillverkning med korta ledtider.

Brandsläckningsskum testat mot E85!

Dafo har i samarbete med SP i Borås testat alkoholskumvätskan ARC Miljö mot brand i E85.

Resultaten var mycket goda och visar att ARC Miljö kan rekommenderas vid brand/tillbud med E85 liksom vid andra typer av alkoholbränder.

  Ring oss