Sundsvalls Brand- & Maskinteknik AB

Släck din oro med hjälp av oss. Vi hjälper dig med allt inom brandteknik.

Vi är ett säkerhetsföretag med affärsidé att förebygga brand och personskador. Det gör vi genom att leverera ett komplett sortiment produkter för ett effektivt brandskydd.

Sundsvalls Brand & Tekniks arbetsfordon.

Om oss

Vi förebygger brand- & personskador.

Vi är ett säkerhetsföretag med affärsidé att förebygga brand och personskador. Det gör vi genom att leverera ett komplett sortiment produkter för ett effektivt brandskydd.

Brandredskapen är bara en liten del i ett bra brandskydd. Lika viktigt är löpande kontroll och service.

Vi erbjuder därför översyn och underhåll av marknadens alla brand- och säkerhetsutrustningar. Vi utför också brandskyddsbesiktningar enligt försäkrings- och myndighetskrav.

Som ett självklart komplement ingår även rådgivning, projektering och utbildning.

Vi vill i samarbete med kunden utveckla brandskyddsarbetet för att trygga verksamheten och rädda liv och egendom om olyckan är framme.

  Ring oss