Sundsvalls Brand- & Maskinteknik AB

Släck din oro med hjälp av oss. Vi hjälper dig med allt inom brandteknik.

Vi är ett säkerhetsföretag med affärsidé att förebygga brand och personskador. Det gör vi genom att leverera ett komplett sortiment produkter för ett effektivt brandskydd.

Person som släcker en eld.

Övnings- & utbildningsmaterial

Bra brandskydd är mer än röda burkar.

Utbildning och praktiska övningar är en förutsättning för att brandredskap hanteras rätt i en akutsituation.

I takt med att behovet och efterfrågan ökar så breddar vi vårt kursutbud ytterligare. Förutom ett stort antal ordinarie kurser skräddarsyr vi utbildningar och övningar som ger den kompetens och trygghet du behöver.

  Ring oss