Sundsvalls Brand- & Maskinteknik AB

Släck din oro med hjälp av oss. Vi hjälper dig med allt inom brandteknik.

Vi är ett säkerhetsföretag med affärsidé att förebygga brand och personskador. Det gör vi genom att leverera ett komplett sortiment produkter för ett effektivt brandskydd.

Bil som brinner och två brandmän hjälps åt för att släcka branden.

Övriga brandredskap

För framgångsrik brand­bekämpning och ett säkert räddningsarbete krävs högklassig utrustning

Vi har flera utmärkta hjälpmedel som kompletterar det rörliga brandskyddet i utrymmen med speciella brandrisker:

- Släckaggregat, effektivt och tillförlitligt i stora utrymmen.
- Punktsprinkler, ett snabbreagerande brandskydd för mindre rum.
- Brandfiltar, används till att dämpa bränder eller släcka brand i kläder och kokkärl.

Du hittar information om våra olika system här på Dafo's hemsida men du är givetvis välkommen att kontakta oss direkt för personlig service eller projektering.

  Ring oss