Sundsvalls Brand- & Maskinteknik AB

Släck din oro med hjälp av oss. Vi hjälper dig med allt inom brandteknik.

Vi är ett säkerhetsföretag med affärsidé att förebygga brand och personskador. Det gör vi genom att leverera ett komplett sortiment produkter för ett effektivt brandskydd.

Kontakta oss

Välkommen att besöka oss på Ekenäsvägen 1 i Sundsbruk.

Besöks- och leveransadress

Ekenäsvägen 1, 863 36 Sundsbruk

Postadress

Box 747, 851 21 Sundsvall

Kontaktuppgifter

Telefon: 060-61 01 22

E-post: brand.maskin@sundsvallsbrand.se

Organisationsnummer: 556516-5338

Bankgiro: 5966-6396

  Ring oss