Sundsvalls Brand- & Maskinteknik AB

Släck din oro med hjälp av oss. Vi hjälper dig med allt inom brandteknik.

Vi är ett säkerhetsföretag med affärsidé att förebygga brand och personskador. Det gör vi genom att leverera ett komplett sortiment produkter för ett effektivt brandskydd.

Brandsläckare på rad.

Våra tjänster

Brandskydd handlar inte bara om utrustning

Ett bra brandskydd räddar liv och begränsar skador. För att uppnå detta krävs kunskap och ett engagerat förebyggande arbete. Viktigast av allt är att medarbetarna är utbildade i brandskydd och att företaget har en organisation för säkerhetsarbetet. En investering till låg kostnad som kan ge ovärderlig avkastning.

Vi erbjuder tjänster inom dessa områden:

  • Utbildning
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Brand- och säkerhetsbesiktningar
  • Brandskyddsdokumentation och övrigt konsultarbete inom brandskydd
  • Underhåll, service och montage
  • Brandtätning
  • Brandskyddskontroll
  Ring oss