Sundsvalls Brand- & Maskinteknik AB

Släck din oro med hjälp av oss. Vi hjälper dig med allt inom brandteknik.

Vi är ett säkerhetsföretag med affärsidé att förebygga brand och personskador. Det gör vi genom att leverera ett komplett sortiment produkter för ett effektivt brandskydd.

Ett släcksystem i en byggnad.

Släcksystem för alla miljöer

Ett komplett sortiment av automatiska släcksystem för punkt- och rumsskydd

Brand och Maskin erbjuder ett komplett sortiment av automatiska släcksystem för punkt- och rumsskydd. Vi erbjuder allt från enkla manuella släcksystem till avancerade automatiska system för byggnader, vindkraftverk och fartyg. Systemen aktiveras och styrs via ett brandlarmssystem, oftast med aspirerande detektorer.

Vår entreprenadavdelning består av drygt 30 personer med många års erfarenhet och kunskap om många olika systemtyper och fabrikat. Vi utför installation, service och underhåll i hela Norden och på många andra platser i världen.

Du hittar information om våra olika system här på Dafo's hemsida men du är givetvis välkommen att kontakta oss direkt för personlig service eller projektering.

  Ring oss