Sundsvalls Brand- & Maskinteknik AB

Släck din oro med hjälp av oss. Vi hjälper dig med allt inom brandteknik.

Vi är ett säkerhetsföretag med affärsidé att förebygga brand och personskador. Det gör vi genom att leverera ett komplett sortiment produkter för ett effektivt brandskydd.

Sprinkler som sprutar vatten.

Släckmedel

Brandskydd och släckmedel för olika behov

Vid brand är det mycket viktigt att brandskyddet är rätt dimensionerat och givetvis tillförlitligt.

Brand och Maskin erbjuder ett komplett sortiment släckanläggningar. Allt från enkla punktskydd till komplexa totallösningar för rums- och anläggningsskydd.

Vi har olika typer av pulver avsedda för olika brandtyper, skum för storskalig släckutrustning och gas för utrustningar där en ren släckning krävs.

  Ring oss