Sundsvalls Brand- & Maskinteknik AB

Släck din oro med hjälp av oss. Vi hjälper dig med allt inom brandteknik.

Vi är ett säkerhetsföretag med affärsidé att förebygga brand och personskador. Det gör vi genom att leverera ett komplett sortiment produkter för ett effektivt brandskydd.

Person som precis går genom en branddörr.

Våra produkter

Ett heltäckande brandskydd

Brand och Maskin är totalleverantör av produkter och tjänster inom området brandskydd, brandsäkerhet, brandskyddsarbete, brandsläckare och räddningsmateriel.

Hos oss hittar du alla slags säkerhetsprodukter för brand och utrymning med tillhörande service, underhåll och utbildning.

Vi kan också utföra brandtätningsarbete som underentreprenör i byggprocessen. Vi använder flertalet typer av brandtätningsmateriel och kan utföra arbeten både på löpande och fast räkning.

Släcksystem för fordon

Brand och Maskin erbjuder ett komplett sortiment av släckanläggningar och system för fordon.

Släcksystem för alla miljöer

Brand och Maskin erbjuder ett komplett sortiment av automatiska släcksystem för punkt- och rumsskydd.

Brand och räddningsmaterial

Brand och Maskin är med sin långa branscherfarenhet en trygghet för dig som kund.

Brandsläckare

Att ha rätt brandskydd på rätt plats kan vara skillnaden mellan tillbud och katastrof. Vi har marknadens bredaste program av brandsläckare och brandsäkerhet.

Brandförebyggande utrustning

Brandförebyggande utrustning skyddar människor, egendom och miljö.

Brandlarm

En genomtänkt brandskyddsstrategi kan vara just den enkla skillnaden. Allt handlar om smart planering och säkerhetstänkande.

Brandposter & slangrullar

Brandposter och brandslangar ska uppfylla alla krav och vara anpassade för olika utrymmen och användningsområden.

Övriga brandredskap

För framgångsrik brandbekämpning och ett säkert räddningsarbete krävs högklassig utrustning.

Byggnadstekniskt brandskydd

Grundprincipen för en byggnads brandskydd är att begränsa konsekvenserna av en brand.

Första hjälpen

Olyckor inträffar plötsligt och oförutsett. När olyckan är ett faktum är det viktigt att första hjälpen-utrustning finns inom räckhåll.

Nödbelysning

Nödbelysningen är en viktig del i en fastighets säkerhetssystem. Framför allt i lokaler eller utrymmen där många människor vistas. Det handlar om säkerhet och trygghet.

Skyltar

Vid en brand eller olycka är det viktigt att snabbt sätta människor i säkerhet. Tiden det tar att hitta en nödutgång eller en brandsläckare kan vara livsavgörande.

Släckmedel

Vid brand är det mycket viktigt att brandskyddet är rätt dimensionerat och givetvis tillförlitligt.

Utrymning

Om det börjar brinna ska det vara lätt att hitta ut, även i mörker.

Övnings- & utbildningsmaterial

Utbildning och praktiska övningar är en förutsättning för att brandredskap hanteras rätt i en akutsituation.

  Ring oss