Sundsvalls Brand- & Maskinteknik AB

Släck din oro med hjälp av oss. Vi hjälper dig med allt inom brandteknik.

Vi är ett säkerhetsföretag med affärsidé att förebygga brand och personskador. Det gör vi genom att leverera ett komplett sortiment produkter för ett effektivt brandskydd.

Brandservice & underhåll

...på samtliga fabrikat av brandsläckare och övrig brand- och utrymningsmateriel

Brandservice behöver all säkerhetsutrustning regelbunden tillsyn för att på bästa sätt kunna skydda byggnader, materiel och inte minst människors liv.

Brand och Maskin utför underhåll på samtliga fabrikat av brandsläckare och övrig brand- och utrymningsmateriel. Vi kontrollerar och reparerar även alla typer av släcksystem och brandlarm. Även en byggnads passiva brandskydd behöver underhållas. Det gäller rökluckor, brandtätning, branddörrar och annan utrustning för att stänga in branden eller släppa ut rökgaser.

Vi kan även följa upp att ett företags systematiska arbetsmiljöarbete fortskrider enligt plan. Vi kontrollerar att kontrollronder är genomförda, att brandskyddsorganisationen är intakt och övrigt som omfattas av kundens SBA-arbete.

Serviceintervall och servicemoment anpassas till säkerhetsutrustning och omgivningsmiljö. Inom många områden förskriver också försäkringsbolag eller myndigheter vilket underhåll som ska utföras. Normalt ställs det också krav på serviceteknikerns behörighet, kompetens och utbildning.

Vi står även till tjänst med utbildning i handhavande och skötsel av säkerhetsutrustning och system.

  Ring oss