Sundsvalls Brand- & Maskinteknik AB

Släck din oro med hjälp av oss. Vi hjälper dig med allt inom brandteknik.

Vi är ett säkerhetsföretag med affärsidé att förebygga brand och personskador. Det gör vi genom att leverera ett komplett sortiment produkter för ett effektivt brandskydd.

Fokus på brandsläckare i ett mörkt rum.

Övnings- & utbildningsmateriel

För att genomföra realistiska övningar krävs bra övningsutrustning.

Brandgivare med gasol

Gasoldrivna brandgivare finns i olika storlekar och med tillbehör som simulerar olika bränder. Fjärrstyrning av gasoltillförseln gör övningarna mer säkra för deltagarna och enklare att genomföra för övningsledaren. I och med att gasol har ersatt bensin vid övningen innebär det mindre rökutveckling och ingen spillbränsle att ta hand om efter övningen. Miljöpåverkan minimeras.

Dockor för övning av brand i kläder

Brand i kläder och släckning med brandfilt övas med speciella dockor i brandhärdigt material.

Utrymningsövning i simulerad brandrök

Rökmaskiner kan användas för att rökfylla lokaler och utrymningsvägar och på så vis erhålla mer realistiska utrymningsövningar.

  Ring oss