Sundsvalls Brand- & Maskinteknik AB

Släck din oro med hjälp av oss. Vi hjälper dig med allt inom brandteknik.

Vi är ett säkerhetsföretag med affärsidé att förebygga brand och personskador. Det gör vi genom att leverera ett komplett sortiment produkter för ett effektivt brandskydd.

Brandtätning

Det eftersatta brandskyddet

Brandtätning hindrar brandspridning mellan våningsplan och längs kabel- och ventilationsstråk, då det utgör en av de stora brandfarorna i moderna byggnader. Rök och lättantändliga gaser sprider sig oerhört snabbt, var som helst, bara de får chansen. Branddörrar och brandcellsgränser gör ingen nytta om rök och eld kan sprida sig i hålrum ovanför innertak eller i kabelstråk och ventilationsschakt.

Brandtätning gör nytta

En effektiv brandtätning kan skilja tillbud från katastrof. Därför är det beklagligt att brandtätningen i många fall är undermålig och eftersatt. Att stänga inne branden är en billig och effektiv brandskyddsåtgärd som fungerar dygnet runt utan att larmet går och utan att personal finns på plats för att släcka.

Brandtätningar och brandcellsgränser ska kontrolleras regelbundet. Vi kan utföra kontrollen i samband med säkerhetskontroller eller årlig översyn av brandsläckare eller annan brandredskap.

Det bör också alltid ske efter ombyggnadsarbeten då el-, rör och VVS genomföringar kan ha försämrat byggnadens brandskydd.

Vi utför brandtätningsarbete

Vi kan också utföra brandtätningsarbete som underentreprenör i byggprocessen. Vi använder flertalet typer av brandtätningsmateriel och kan utföra arbeten både på löpande och fast räkning.

  Ring oss